Academische basisschool

Dit schooljaar wordt het negende jaar, dat we volgens het concept van de academische basisschool werken. Vergelijk het met academische ziekenhuizen, dat is op dezelfde leest geschoeid: de onderzoekende assistent helpt de arts verder, zo is het bij ons ook. De kern is de onderzoekende houding. Via een schoolontwikkelingsvraag kunnen 4de jaars studenten van de KPZ – PABO in Zwolle op deze vacature solliciteren. Deze AOS -student (Academische Opleidings Student) geeft gedurende het gehele schooljaar twee dagen les aan een groep. Hiernaast heeft de AOS student een volledige dag om aan het onderzoek te werken. Dit gebeurt onder begeleiding van onze onderzoekscoach Mireille Wassink. Zij heeft hiervoor een driejarige cursus gevolgd. Dit praktijkonderzoek is op wetenschappelijk niveau.

Onderzoek vergroot kennis van team

De student verzamelt data en doet literatuuronderzoek. Dit wordt in speciale studie-ochtenden met de bouw (of het gehele team) besproken. Met het betreffende onderwerp ga je dus echt de diepte in. Je vergroot als team je kennis. Het is dus een win-winsituatie. Voor de student is er een uitdaging voor het onderzoek waarmee de studie wordt afgerond, terwijl de leerkrachten hun kennis vergroten en het onderwijs op een hoger plan komt. Het onderzoek wordt tevens begeleid door een Lectoraat vanuit de PABO in Zwolle.

Wat merken onze leerlingen hiervan?

Ieder onderzoek mondt, naast een theoretisch kader, uit in praktische aanpassingen in de bouw. Vanuit een onderzoek ontstaan altijd weer deelvragen. Het is dan ook de bedoeling dat je minimaal drie jaar met hetzelfde domein werkt. Zo hebben we vier jaar vanuit het domein “taalontwikkeling” gewerkt en vijf jaar vanuit het domein “Rekenen/Wiskunde”.

De onderwerpen in de afgelopen jaren waren:

  • het aanvankelijk leerproces, volgens de leerlijnen optimaliseren, door het inzetten van extra materialen
  • kennis vergroten van beginnende geletterdheid in groep 1 en 2
  • doorgaande lijn creëren in het woordenschatonderwijs in de groepen 1 t/m 8
  • het aanleren van strategieën en het modellen bij begrijpend lezen in de bovenbouw
  • getalbegrip vergroten en ruimte creëren voor het automatiseren in de groepen 3 en 4
  • kennis vergroten t.a.v. Getalbegrip in de groepen 1 en 2 en het ontwikkelen van en werken met een rekenkast.

Dit schooljaar zal onze AOS studente Manoek van Pomp lesgeven in groep 4. Op woensdag zal zij, samen met Juf Mireille, werken aan de schoolontwikkelingsvraag. Dit jaar werken we in de middenbouw aan het voeren van rekengesprekken met de leerlingen. Hieronder een interview over de Academische Basisschool van Wim Beker, de meerwaarde van opleiden in de school.

Interview KPZ Academische Basisschool