Schoolregels

We hebben op school onze regels.

In de klas en de ruimten daaromheen werk je zo stil mogelijk.

Je komt rustig de school binnen en gaat rustig de school uit.

Wanneer je de klas binnen komt ga je op je plaats zitten.

In de klas werk je zo dat je een ander niet stoort.

Als je samenwerkt doe je dat zo dat het anderen niet stoort.

In school gewoon lopen.

Naar het toilet: je stoort niemand, niet meer dan 1 persoon tegelijk.

Je doet een ander geen pijn, ook niet met woorden, we gaan respectvol met elkaar om.

Je vraagt aan een ander of je mee kunt doen.

Je ruimt op wat je hebt gebruikt en maakt het schoon als het nodig is.

Je laat alles heel.

Als iemand (juf, meester of medeleerling) aan het vertellen is dan praat je er niet doorheen.

Voor de veiligheid neem je geen steppen, skeelers, skateboards etc. mee naar school. Mobiel mag meegenomen worden maar kun je voor schooltijd bij de leerkracht inleveren.

Je snoept niet (alleen) in de klas.

Petjes etc. op het hoofd zijn in de klas verboden.

Je bent respectvol.

Kinderen delen geen uitnodigingen voor verjaardagen of kerstkaarten e.d. uit in de klas, dit gebeurt buiten de klas.