Schoolregels

We hebben op school onze regels.

 1. In de klas en de ruimten daaromheen werk je zo stil mogelijk. Buiten kun je rennen en schreeuwen.
 2. Je komt rustig de school binnen en gaat rustig de school uit. (niet rennen en/of schreeuwen), dit geldt ook in de pauze!
 3. Wanneer je de klas binnen komt ga je op je plaats zitten.
 4. Niet rennen en schreeuwen als je samen naar de gymzaal gaat of terugkomt onder schooltijd.
 5. In de klas werk je zo dat je een ander niet stoort.
 6. Als je samenwerkt doe je dat zo dat het anderen niet stoort.
 7. In school gewoon lopen.
 8. Je loopt altijd de kortste route.
 9. Naar het toilet: je stoort niemand, nooit meer dan 1 persoon tegelijk.
 10. Buiten de klas (hal, computerruimte, enz.) werk je zo dat je anderen niet stoort.
 11. Je doet een ander geen pijn, ook niet met woorden.
 12. Je vraagt aan een ander of je mee kunt doen.
 13. Je ruimt op wat je hebt gebruikt en maakt het schoon als het nodig is.
 14. Je laat alles heel.
 15. Als iemand (juf, meester of medeleerling) aan het vertellen is dan praat je er niet doorheen.
 16. Voor de veiligheid neem je geen steppen, skeelers, skateboards etc.mee naar school. Mobiel mag meegenomen worden maar dient voor schooltijd bij de leerkracht te worden ingeleverd.
 17. Je snoept niet in de klas, geen kauwgum etc.
 18. Petjes etc. op het hoofd zijn in de klas verboden.
 19. Zelfmeegebrachte spullen zoals pokémonkaarten etc. mogen in de pauzes geruild worden. Bij verlies kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.
 20. Je bent te allen tijde beleefd.
 21. Kinderen delen geen uitnodigingen voor verjaardagen of kerstkaarten e.d. uit in de klas, dit gebeurt buiten de klas.

PLEINREGELS
1. Er mag op het schoolplein niet gefietst worden. Dit geldt voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouders en geldt voor 15 minuten voor en na schooltijd.
2. Fietsen moeten in de stalling, in of tussen het rek staan, tenzij deze vol is. (graag niet de ingang blokkeren.)
3. Niet onnodig in de fietsenstalling komen.
4. Skateboards, skeelers, stepjes zijn verboden.
5. Op het fietspad en in de schoolstruiken tussen het fietspad en het fietsenhok mag niet gespeeld worden.
6. Op het speelterrein mag alleen gezellig worden gespeeld. Er mogen geen trek, duw, sla of andere stoeispelletjes worden gedaan.
7. Op het basketbalveld bij de gymzaal (“pannaveld”), mogen de groepen 5 t/m 8 spelen. Rooster: maandag groep 8b (ochtendpauze) en groep 7 (middagpauze), dinsdag groep 8a (ochtendpauze) en groep 5 (middagpauze), woensdag groep 7 (ochtendpauze), donderdag groep 6 (ochtend- en middagpauze) en groep 8b van 11.45 – 12.00 uur, vrijdag groep 5 (ochtendpauze) en groep 8a (middagpauze). De grens tussen kleuterplein en grote plein; het muurtje bij lokaal groep 2 (Inge, Mireille)
8. Groep 5 t/m 8 speelt op het grote plein en op grasveld aan de overkant van het fietspad. Groep 3 en 4 speelt op het kleine plein en mag gebruik maken van het veld met de voetbaldoelen en tafeltennistafel.
9. Kastie- en honkbalknuppels mogen niet mee naar school genomen worden, evenals lucifers, messen en vuurwerk of ander materiaal dat gevaar op kan leveren.
10. Speelmaterialen worden verstrekt door de eigen groepsleerkracht.
11. Door twee kinderen mag er getafeltennist worden op de MOP.
12. Niet in bomen/struiken klimmen en/of vernielen.
13. Tijdens de pauze niet voor de ramen van de kleutergroepen staan.
14. Kinderen mogen geen eikels, stokken, takken e.d. in de hand hebben
15. Kinderen mogen tijdens de pauze niet zonder toestemming van het plein af.
16. Op de tegelpleinen mag niet met ballen gespeeld worden. Uitzondering “eitje leggen” en basketbal bij de basket op het kleine plein, dit mag wel. Alleen bij de rechterkant fietsenhok, grote plein, mogen de leerlingen tegen de muur met een bal schoppen, niet meer bij de muur bij het hek.
17. Op de speeltoestellen mag niet gespeeld worden met keycoard, rugtas of andere dingen waarmee je kunt blijven hangen. Op het kleine plein mag niet op de nieuwe doelen geklauterd worden.
18. Sneeuwballen mogen alleen gegooid worden op het veld, niet op het plein. Ter beoordeling van de pleinwacht.
19. Wie om welke reden dan naar binnen wil, vraagt eerst toestemming aan de pleinwacht.