Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Vertrouwenspersoon binnen school

Op onze school is Marieke Jol (IB) de interne vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken op telnr. 06-10181478 of op mjol@leerplein055.nl.      


Ziekmelden

Bij ziekte wordt het kind ’s ochtends voor schooltijd afgemeld, telefonisch of per mail. Ook kunt u het contactformulier op deze site invullen en versturen.Lees meer