Ouderbijdrage (vrijwillig)

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door Schoolkassa.