Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad  worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar de Ouderraad verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties en cadeaus (gr. 1 t/m 4) bij de Sinterklaasviering, het grote ASK feest in Orpheus voor de groepen 5 t/m 8, de drankjes bij de Disco, de medailles en drinken met lekkers bij de Soundmix/Playbackshow, het kerstfeest, de paasspelletjes,  het openingsontbijt, het Zomerfeest, maar ook extra buitenspeelmateriaal. In verband met de coronacrisis bekijken wij in het nieuwe schooljaar welke activiteiten kunnen plaatsvinden. Nieuws hierover krijgt u via de Marke Expresse.

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Schoolreizen
De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur. Dit jaar hebben de kleuters weer hun kleuterfeest. Groep 3 gaat naar het Land van Jan Klassen in Braamt.. De groepen 4 en 5 gaan naar Dinoland in Zwolle en de groepen 6 en 7 gaan naar Hellendoorn.. Groep 8 gaat op kamp naar Ameland.

Stichting Leergeld
Bij financiële problemen (betaling vrijwillige ouderbijdrage/Schoolreisgeld) kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten.

U kunt een afspraak maken via:

  • Telefoon: 085 047 1774
  • E-mail: info@leergeldapeldoornvoorst.nl.

Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.

U kunt ook een aanvraag doen op: https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/doe-een-aanvraag/