Leerlingenraad

Leerlingenraad 2018-2019

Ieder jaar worden er nieuwe kinderen in de leerlingenraad gekozen. De groepsleerkracht begeleidt dit proces. De leerlingenraad vergadert op de eerste vrijdagmiddag van de maand. De tijdsduur is maximaal 60 minuten. De raad praat niet over individuele personen. De procedure voor de leerlingenraad 2019-2020 komt binnenkort op gang.

De leerlingenraad kan aan de school advies geven, informatie vragen over schoolzaken of voorstellen doen om iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming nodig van de school.

Groepsvergadering

In hun eigen groep bespreken de kinderen van de leerlingenraad tijdens een groepsvergadering (soort kringgesprek) allerlei onderwerpen die in de groep leven, met elkaar. De twee leerlingen van de leerlingenraad nemen de belangrijkste onderwerpen mee naar de leerlingenraad. Tevens doen zij weer verslag van datgene wat in de leerlingenraad is besproken.
De leerlingenraad bestaat dit jaar uit: