Maatschappijgericht onderwijs – IMC basis

IMC Weekendschool heeft een programma ontwikkeld om het mogelijk te maken maatschappijgericht onderwijs te integreren binnen het basisonderwijs: IMC Basis. Met dit programma wordt weekendschoolonderwijs breder verspreid en kunnen meer kinderen profiteren van de positieve effecten. IMC Basis loopt als pilot op basisscholen in Hilversum en Apeldoorn (onze school) in de groepen 7 en 8. IMC Basis is nog in ontwikkeling.  In 2015-2016 is er een onderzoek gedaan door consultancy bureau Strategy& waaruit bleek dat het effect dusver groter is dan gedacht.

Samenwerking tussen de basisschool en IMC Weekendschool

IMC Basis vult het reguliere onderwijsaanbod aan. Het verlegt de focus op schoolvakken naar toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. IMC Basis laat leerlingen kennis maken met de maatschappij door de ogen van bevlogen professionals die als gastdocent hun vak delen. Zo wordt een bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden.

IMC Basis in het kort

  • IMC Basis wordt binnen het programma van de school aangeboden, aan groep 7 en 8 gedurende drie uur per week. Bevlogen professionals vertellen in de les over hun vak en delen hun enthousiasme met de leerlingen.
  • Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.
  • IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
  • Bedrijven en organisaties worden geïnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.
  • IMC Basis wordt aanbevolen door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Staatssecretaris Sander Dekker.

Facebook Marke IMC basis: https://www.facebook.com/markeimcbasis/