Toekomstleren op de Marke 2.0

Afgelopen 5 schooljaren hebben de kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen genieten van prachtige IMCbasis lessen. De laatste 3 jaren verzorgd door Liz Metselaar, de IMCbasis coördinator. Twee jaar geleden hebben we gedacht dat het jammer is dat alleen de kinderen uit de bovenbouw kunnen genieten van dit mooie aanbod. Het doel was om de lessen te integreren in ons onderwijs zodat het voor alle kinderen beschikbaar zou zijn.
De Marke heeft daarom afgelopen twee jaar als Ontwikkelschool voor “mens en maatschappij” meegedaan aan het landelijke project Curriculum.nu, opgezet door het ministerie van Onderwijs. We hebben plannen gemaakt hoe we de lessen voor alle groepen beschikbaar kunnen maken. Dit schooljaar zijn we als pilot gestart met het werken in drie schoolthema’s. Het komende schooljaar gaan we dat uitbreiden naar 4 of 5 thema’s.

Na 5 jaar stopt het project IMCbasis maar wij gaan als school verder met “toekomstleren op De Marke 2.0”. De gedachte om de maatschappij en alles wat kinderen daar tegenkomen vorm te geven in ons eigen onderwijs gaan we verder uitbouwen. In de schoolthema’s worden vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek etc. verweven met vaardigheden die kinderen in onze veranderende maatschappij steeds meer moeten gebruiken. We denken aan ICT toepassingen, presenteren, ondernemen, samenwerken, creatief denken etc.

Esther Londar zal als coördinator van “toekomstleren op de Marke 2.0” de aansturing gaan doen en in de Leerteams zal dit verder uitgebouwd gaan worden. We hebben er enorm veel zin in om deze nieuwe ontwikkeling een plek te geven binnen ons eigen onderwijs. De ontwikkeling zal ook steeds meer zichtbaar in onze school worden.