nieuwsbrief De Marke4 september 2019
Afscheid Juf Edith en bijna afscheid Juf Inge

Afscheid Juf Edith en Juf Inge

Op 18 september a.s. gaan we het afscheid van Juf Inge en Juf Edith vieren. Meer informatie volgt nog.

Infoavond ALLE groepen op dinsdagavond 10 september 2019

Infoavond ALLE groepen op dinsdagavond 10 september 2019

Het is al via de mail met u gecommuniceerd maar toch willen wij er ook in deze Marke Expresse aandacht aan geven.

Onze eerste informatieavond voor ouders/verzorgers is op dinsdag 10 september a.s. Deze avond krijgt u informatie over de groep van uw kind(eren) door de eigen leerkracht(en). In de pauze zijn er mededelingen van de OR/MR over praktische zaken dit schooljaar.
Indeling van de avond;
19.00 uur tot19.45 uur voor de groepen 3, 5 en 7 in het eigen groepslokaal
19.45 uur tot 20.15 uur pauze in de grote hal met koffie én informatie door OR/MR
20.15 uur tot 21.00 uur voor de groepen 1/2, 4, 6 en 8 in het eigen groepslokaal

Wij hopen u te ontmoeten!

I.v.m. veiligheid verboden

I.v.m. veiligheid verboden

I.v.m. de veiligheid zijn skateboards, skeelers, steppen en space scooters verboden. De kinderen mogen hun telefoon meenemen, maar dienen deze 's morgens meteen aan de leerkracht af te geven. Om 14.30 uur krijgen ze hun mobiel dan weer mee naar huis.

Openingsontbijt

Openingsontbijt

Aanstaande vrijdag, 6 september 2019, is het traditionele openingsontbijt voor leerlingen en ouders. Dit ontbijt wordt verzorgd door onze Ouderraad. 

Bij de eerste bel om 08.25 uur moeten de kinderen hun klas in. Het is de bedoeling dat de ouders dan buiten blijven. Bij de tweede bel gaan we dan, per groep, naar het grote plein en staan dan langs de cirkel waar de speeltoestellen staan. Na de openingstoespraak gaan de kinderen, met hun ouders, naar de eigen groep.

Denken jullie aan bestek, beker en bord?
Zijn er nog speciale dieetwensen voor uw kind(eren) geef deze dan door aan de Ouderraad voor donderdag 5 september a.s.
Mailadres is: ordemarke055@gmail.com

Oproep luizenmoeders en luizencoördinator

Oproep luizenmoeders en luizencoördinator

Dit schooljaar zijn enkele van onze luizenmoeders gestopt omdat hun kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat. We hebben dus echt nieuwe “luizenmoeders” nodig die ongeveer 4 à 5 keer per jaar komen controleren op school. We slagen er door onze luizenmoeders goed in om de luizen onder controle te houden. Er wordt na iedere schoolvakantie gecontroleerd en wel op de maandag na de vakantie. Mocht het u op een andere dag beter uitkomen geef dit dan door. We kunnen hier dan rekening mee houden. Wilt u helpen, geef dit dan door aan Vreni adm.

Volleybalclinic van Jong Oranje

Volleybalclinic van Jong Oranje

A.s. maandag 9 september krijgen de groepen 4, 5 en 6 een heuse Volleybalclinic van enkele Jong Oranje Spelers in het kader van het project "Back to School". De mannelijke internationals en talenten van de Nederlandse Volleybalbond keren voor even terug naar de basisschool om daar een presentatie en een volleybalclinic te geven. Al met al een unieke kans om de leerlingen op een leuke manier met Volleybal in aanraking te laten komen.

De leerlingen krijgen deze Clinic tijdens de gewone gym-uren. Gymkleding niet vergeten a.u.b.

Juf Laura is tijdens deze Clinic gewoon aanwezig.

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

GROEP 1/2
We zijn deze week weer goed van start gegaan. Elke ochtend komen de kinderen binnen en zoals u misschien al heeft gezien, kunnen ze na het weghangen en -leggen van hun spullen een plekje zoeken in het speellokaal en samen met degene die hen gebracht heeft een boekje lezen.
Tijdens de dag maken de kinderen samen met de leerkracht(en) gebruik van een taallokaal en een rekenlokaal.
In het taallokaal kunnen de kinderen op dit moment spelen in de huishoek, spelletjes spelen, lezen in de leeshoek, luisteren in de luisterhoek, schrijven in de schrijfhoek en spelen met een poppenkast. In het rekenlokaal kunnen de kinderen knutselen, kleien, verven, spelletjes spelen, bouwen met grote blokken en bouwen met allerlei andere materialen (zoals: lego, duplo, K'nex etc.).

Deze week zijn de kinderen vooral aan het wennen aan de lokalen die anders ingedeeld zijn dan vorig jaar en aan het ontdekken wat …

Meer lezen

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4
Het schooljaar is weer gestart. Welkom in groep 4. We hebben er zin in. Via de mail en Marke Express hou ik u op de hoogte.

In de groep zijn we bezig elkaar eerst te leren kennen. We doen spelletjes, opdrachten en Energizer.

Doelen voor rekenen komende periode:
Ik kan optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20
Ik kan splitsingen maken tot en met 20
Doelen voor spelling:
Ik kan woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven
ik kan woorden met drie medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven
Doelen voor taal:
Ik kan de themawoorden benoemen
Ik kan zeggen wat een zelfstandig naamwoord is.
Ik kan zeggen wat een lidwoord is. - ik kan in een tekst aangeven wat de inleiding, kern en slot is.

Mocht u vragen hebben, kom gerust langs!

Met vriendelijke groet,
Ant Anema Christian Kluft Leerkrachten …

Meer lezen

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Deze keer geen nieuws uit de groepen 7 en 8      

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055