nieuwsbrief De Marke17 juli 2019
Afscheid Juf Edith en bijna afscheid Juf Inge

Afscheid Juf Edith en bijna afscheid Juf Inge

Vandaag, woensdag 17 juli 2019, is de laatste onderwijsdag van Edith Berends en de bijna laatste onderwijsdag van Inge Rademaker. Op 18 september a.s. gaan we dit vieren.

 

Bedankt!

Bedankt!

Voor alle ondersteuning, luizen pluizen, meefietsen met excursies, lunch opvang, opruimactiviteiten, handvaardigheid lessen, hulp tijdens IMC-basis, deelname aan ouderactiviteiten, bijdragen aan Ouderraad en/of MR activiteiten, meedenken bij groepsactiviteiten, begeleiden van (lees)spelletjes, aandragen van ideeën, voeren van gesprekken, vegen van het schoolplein, rijden en/of begeleiden bij excursies, wassen van de schoolwas, opruimen van de keuken, deelname aan het kleuterfeest én alle andere dingen die niet genoemd zijn………………… BEDANKT!! voor het vertrouwen en steun het afgelopen schooljaar!

Leerlingen en team Obs De Marke

Bereikbaarheid Obs De Marke 2019/2020

Bereikbaarheid Obs De Marke 2019/2020

Vanaf 2 september a.s. zal Vreni op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn op onze school. Voor administratieve zaken kunt u op die dagen bij haar terecht. Ziekmeldingen kunnen telefonisch vanaf 7.00 uur.
Indien er op donderdag en vrijdag dringende zaken zijn is de school vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt op werkdagen ook altijd mailen naar de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) of naar Inge Voncken (directeur); ivoncken@leerplein055.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

Een schooljaar voorbij!

Een schooljaar voorbij!

Het is (bijna) voorbij! Wat ging het schooljaar snel en wat is er weer veel gebeurd. We kijken terug op een mooi jaar waarin er hard is gewerkt en we veel hebben geleerd. De musicals van groep 8 zijn voorbij, het was prachtig en wat een mooi afscheid voor onze oudste leerlingen! Met het verlaten van de basisschool nemen we ook afscheid van enkele vertrouwde ouders. Zij hebben zich de afgelopen jaren vaak ingezet om ons te ondersteunen bij allerlei activiteiten, we konden steeds weer op hen rekenen, nogmaals heel erg bedankt daarvoor! Gelukkig zien we heel veel kinderen en ouders weer terug op 2 september a.s. na een heerlijke lange zomervakantie! Geniet er van!

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer gevonden voorwerpen. Wilt u voor de vakantie komen kijken of er misschien iets van uw kind bij zit? Na de vakantie brengen we de spullen naar een goed doel.

Openingsontbijt (vooraankondiging)

Openingsontbijt (vooraankondiging)

Op vrijdag 6 september 2019 (eerste vrijdag na de vakantie) is het traditionele openingsontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd door onze Ouderraad. Er is lekker brood, allerlei soorten beleg, koffie etc.

Bij de eerste bel om 08.25 uur moeten de kinderen hun klas in. Het is de bedoeling dat de ouders dan buiten blijven. Bij de tweede bel gaan we dan gezamenlijk naar het grote plein. Op het plein zijn plekken gemarkeerd voor de diverse groepen. Ouders wilt u deze plekken vrijhouden en er achter gaan staan?
Na de openingstoespraak gaan de kinderen, met hun ouders, naar de eigen groep. Denken jullie aan bestek, beker en bord? Zijn er nog speciale dieetwensen voor uw kind(eren), geef deze dan door aan de ouderraad voor donderdag 29 augustus 2019.

Mailadres OR is: ordemarke055@gmail.com 

Pas op! Bereklauw

Pas op! Bereklauw

Bereklauw is een plant die voor mensen niet bepaald geschikt is. Wie ermee in aanraking komt terwijl de zon schijnt, kan heel ernstige brandwonden oplopen.
Schapen daarentegen zijn er dol op en kauwen de bereklauw met hun hoge haardos graag op. Voor mensen is het echter oppassen geblazen met de bereklauw.

Bereklauw kan voor mensen ernstige huidirritatie veroorzaken. Vooral de stengel en de bladsteelharen veroorzaken wonden. Wie in aanraking komt met de plant terwijl de zon schijnt, kan er zelfs ernstige brandwonden aan overhouden. Zij kunnen zelfs zo erg zijn dat er wonden kunnen ontstaan tot in de derde graad. In minder ernstige gevallen ontstaat vaak eerst een brandblaar, die later overgaat in een soort zwerende wond. Het verdwijnen daarvan kan een langdurige kwestie zijn.

Behandeling
Eerst afwassen met water en zeep of met verdunde lysol Direct uit de zon gaan en die ook de eerste week volledig mijden Als …

Meer lezen

Spelletjes voor in de auto

Spelletjes voor in de auto

Je gaat met vakantie en het wordt een lange reis in de auto naar die heerlijke bestemming. Je hebt dus uren in de auto door te brengen met je gezin. "Zijn we er al?", hoor je de kinderen al roepen. Maar hoe hou je de kinderen lekker bezig op een leuke manier, waar ze ook nog wat van leren? Leuke spelletjes voor in de auto kunnen je daar goed bij helpen en je hoeft hier niet allerlei spullen voor mee te nemen die kunnen kwijtraken. Hier een paar leuke suggesties.

Vakantierooster 2019-2020 alle lln. vrij (onder voorbehoud)

Vakantierooster 2019-2020 alle lln. vrij 

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020
Voorjaars (krokus) vakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Goede Vrijdag 10 April 2020
2e Paasdag 13 April 2020
Meivakantie 25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag/extra vrije dag 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 31 mei 2020
Zomervakantie 18 juli (vanaf 12.00 uur) t/m 30 augustus 2020

Extra vrije dagen
20 en 21 februari - 2 studiedagen - alle leerlingen vrij
26 en 29 juni - 2 studiedagen - alle leerlingen vrij

Landelijk vakantieoverzicht Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, …

Meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055