nieuwsbrief De Marke14 februari 2018
Eerste Rapport

Eerste Rapport

Op vrijdag 16 februari 2018 krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee. De tienminutengesprekken volgen in week 8. (voor de groepen 1 t/m 7)
De familieavond is op dinsdag 20 februari 2018. Op deze avond worden de gesprekken gepland voor ouders die meer dan 1 kind hier op school hebben. De gesprekken kunnen dan redelijk aansluiten.

 

Invallers tekort!!

Invallers tekort!!

Zoals u ook in de landelijke media kunt lezen, wordt het lerarentekort steeds prangender. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms genoodzaakt tot creatieve oplossingen om te voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor een groep. U kunt dan denken aan extra inzet parttime-leerkracht, het verdelen van kinderen over andere groepen etc. Het zal duidelijk zijn dat dit type oplossingen slechts beperkt houdbaar zijn omdat daarmee de schoolorganisatie onevenredig wordt belast.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor de problematiek van het lerarentekort bij de landelijke overheid. Daarnaast onderzoekt Leerplein055 aansluiting bij een groter samenwerkingsverband als het gaat om de beschikbaarheid van invalleerkrachten voor de Leerplein055-basisscholen. 

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, is dit de enige oplossing. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt. 

Wij zijn ook verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het lerarentekort op al haar scholen kan monitoren. 
Inge Voncken

Krokusvakantie

Krokusvakantie

Wij hebben krokusvakantie van 26 februari t/m 2 maart 2018.
Op maandag 5 maart vindt er weer een luizencontrole plaats. A.u.b. geen gel in het haar. Iedereen een hele fijne vakantie gewenst.

Nieuws uit groep 6

Nieuws uit groep 6

Inloophalfuurtje:
Op donderdag 15 februari 2018 kunnen ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 6, van 08.30 - 09.00 uur in de groep kijken.

OPROEP MR (medezeggenschapsraad)

OPROEP MR (medezeggenschapsraad)

De gezamenlijke MR van obs de Dalk en obs de Marke is op zoek naar een enthousiaste ouder om de oudergeleding vanuit de Marke te komen versterken. Omdat het gaat om een vervangingsvraag m.i.v. het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat het MR lid in spé de rest van dit schooljaar zoveel mogelijk deelneemt aan de MR vergaderingen. Dus ben jij die enthousiaste ouder die graag mee wil praten en invloed wil kunnen uitoefenen op het beleid van de school van je kind meld je dan voor 1 maart a.s. aan op het e-mail adres van de MR: mr.dalkmarke@gmail.com Bij meerdere geïnteresseerden zal er een verkiezing plaats vinden.

Playbackshow!!!

Playbackshow!!!

Vrijdag 9 maart a.s. organiseren we weer een playbackshow voor leerlingen en leerkrachten!
Inschrijven kan tot en met 16 februari a.s. via obsdemarke@hotmail.com, onder vermelding van:

-        naam/namen;
-        groep(en);
-        act;
-        mobielnummer; en
-        muziek (graag het bestand als mp3 aanleveren).

Voor meer informatie en/of vragen, neem gerust contact op via emailadres: latifa.laoukili@cms-dsb.com

 

Sport en spel in de voorjaarsvakantie

Sport en spel in de voorjaarsvakantie

Weet jij al wat je gaat doen in de vakantie? Kom lekker spelen en sporten samen met je vrienden bij jou in de buurt! Wil je de activiteiten per locatie weten? Klik dan op de locatie van je keuze!
Van 26 februari t/m 1 maart 2018
Keerkring 8 - 12 jaar op maandag en donderdag van 10.00 - 12.00
4 - 7 jaar op maandag en donderdag van 13.00 - 15.00 |
Het Kristal 4 - 7 jaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00
8 - 12 jaar op maandag van 13.00 - 15.00
Spec. onderwijs op de woensdag van 13.00 - 14.30
Matenpark 4 - 9 jaar op dinsdag van 10.00 - 12.00
9 - 12 jaar op dinsdag van 13.00 - 15.00
Zuiderpark 4 - 7 jaar op donderdag van 10.00 - 12.00
8 - 12 jaar op donderdag van 13.00 - 15.00
Sprengeloo 4 - 9 jaar op dinsdag en donderdag van 10.00 …

Meer lezen

Sport van de maand maart

Sport van de maand maart

HIPHOP Teens
Gegeven door Dansschool Wensink.
Dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart
Inschrijving tot 16 februari 2018 (overmorgen)
Groepen: 6 en 7
Rugby
Gegeven door RAMS RF
Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart
Inschrijving tot 16 februari 2018 (overmorgen)
Groepen: 4, 5, 6, 7 en 8
Turnen
Gegeven door NTK.
Woensdag 7 en 21 maart
Inschrijving tot 16 februari 2018 (overmorgen)
Groepen: 6 en 7
Volleybal
Gegeven door DIO Ugchelen
Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart
Inschrijving tot 19 februari 2018
Groepen: 6, 7 en 8

Tien minutengesprekken

Tien minutengesprekken

In week 8 (van 19 t/m 23 februari) vinden de 10 minutengesprekken met de ouders/verzorgers plaats.
De familieavond is op dinsdag 20 februari 2018.
Uw kind krijgt een uitnodiging met tijdstip en datum mee naar huis.

Vooraankondiging: Kijkavond scholenproject "Beeldend"

Vooraankondiging: Kijkavond scholenproject "Beeldend"

Op 5 maart 2018 starten we op school met ons scholenproject "Beeldend". De kijkavond is op: woensdag 4 april 2018 van 18.30 - 19.30 uur De tentoonstelling is door de hele school en voor alle belangstellenden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055