Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Het thema natuur gaan we aankomende weken verder uitdiepen naar welke dieren leven er in het bos.
Volgende week gaat leerteam 1 met de boswachter op stap. Maandag komt de boswachter van alles vertellen op school, over zijn werk in het bos.

Info uit groep 1/2
Wij gaan met de volgende doelen oefenen:

Taal
· Ik leer korte en lange woorden onderscheiden en in klankgroepen te klappen. Het woord boom is 1 klap maar het woord eekhoorn is natuurlijk 2 klappen;
· Ik leer rijmwoorden herkennen en leer rijmwoorden bedenken;
· Ik leer de letter van b van boom, bes, bos etc. Wij leren het met het woordje boom. Dit hakken wij in stukjes en daarna plakken wij het (b-oo-m, boom).

Rekenen
· Ik leer de begrippen licht en zwaar te herkennen en te benoemen;
· Ik leer verder- of terugtellen vanaf een willekeurig punt. (bijvoorbeeld: beginnen bij 13…. dan …

Meer lezen.

Sportinstuif Herfstvakantie

Sportinstuif Herfstvakantie

Weet jij al wat je gaat doen in de Herfstvakantie? Kom lekker spelen en sporten samen met je vrienden bij jou in de buurt! Van 19 t/m 22 oktober 2020 kun je in verschillende sporthallen terecht.  Je moet je wel eerst van te voren aanmelden. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden en tickets te kopen. (tickets zijn € 3)  

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Hieronder krijgt u weer te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
Doelen rekenen
- Ik kan hele tientallen aanvullen t/m 100
- Ik kan verdubbelen en tellen met huppen van 2
- Vóór 16 oktober tafel van 2 opzeggen bij juf/meester
- Vóór 20 november tafel van 5 opzeggen bij juf/meester

Doelen taal
- Ik kan zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en samenstelling opnoemen.
- Ik het werkwoord benoemen.

Doel spelling
- Ik kan woorden met v/f schrijven

Groep 5
Rekenen:
Ik kan digitale kloktijden aangeven op een analoge klok (tot eenheden van vijf minuten).
Ik kan digitale tijden rangschikken van vroeg naar laat.
Ik kan aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort.

Taal:
Ik kan zinnen aan elkaar koppelen met behulp van (nevenschikkende) voegwoorden. En, maar, of, want. Ik kan het verkleinwoord gebruiken.

Spelling: Ik kan woorden …

Meer lezen.

Roetveegpieten

Roetveegpieten

Basisscholen in gemeente Apeldoorn kiezen voor roetveegpieten  Apeldoorn kiest definitief voor de roetveegpiet als helper van Sinterklaas. Burgemeester en wethouders en de drie grote schoolbesturen in Apeldoorn ondersteunen van harte de eigentijdse roetveegpiet. De Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht is dezelfde mening toegedaan.  
Op veel scholen was vorig jaar al de keuze gemaakt om alleen nog roetveegpieten op school uit te nodigen. Ook voor alle Leerplein055-scholen geldt vanaf dit jaar dat alleen de roetveegpiet zal worden ingezet bij de Sinterklaasviering.  
De coronamaatregelen hebben dit jaar ook invloed op het Sinterklaasfeest.

Ons bestuur heeft  op basis van de huidige situatie het volgende besloten: 
Leerplein055-scholen mogen –rekening houdend met de dan geldende maatregelen én binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw en het schoolplein- het Sinterklaasfeest voor de kinderen organiseren.  
Sinterklaas en zijn helpers moeten anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar en tot teamleden en andere volwassenen. 
Voor het Sinterklaasfeest zijn dit jaar alleen de leerlingen uitgenodigd. Ouders kunnen er dit jaar niet bij aanwezig zijn: dit …

Meer lezen.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Wat gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 leren? Hieronder de doelen voor de komende twee weken.

Groep 7 werkt aan de volgende doelen: 

Rekenen: 
Ik kan percentages aflezen en inkleuren in een cirkeldiagram of strook en hier berekeningen bij maken. 
Ik kan cijferen optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen en met kommagetallen met gelijke aantallen cijfers achter de komma tot ongeveer 10 000. 

Taal: 
Ik kan de grammaticale personen (1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud) toepassen in een zin. 
Ik kan voorzetseluitdrukkingen gebruiken in betekenisvolle contexten (bijv. Als gevolg van...) 

Spelling: 
Ik kan woorden met au en ou correct schrijven. 
Ik kan woorden met -isch correct schrijven. 

Werkwoordspelling: 
Ik kan werkwoorden in de verleden tijd correct schrijven. 
Ik kan zelfde-klankwerkwoorden met v/f- en s/z- wisseling in de verleden tijd correct schrijven.           

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055