nieuwsbrief De Marke23 september 2020
Open dag 7 oktober 2020

Open dag 7 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober a.s. staan de deuren van onze school open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. De open dag gaat in aangepaste vorm door zodat we ouders op een veilige manier de gelegenheid kunnen bieden om zich te oriënteren op een basisschool voor hun kind.

Aanmelden voor de open dag is daarom noodzakelijk. Aanmelden* voor de open dag kan via de website basisscholenapeldoorn.nl

We heten u op 7 oktober graag van harte welkom!

*Ouders die zich aanmelden voor de open dag ontvangen een dag van tevoren een e-mail met het bekende triage-formulier en het verzoek om bij verkoudheidsklachten het geplande bezoek af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Stuur ons in dat geval een mail via het contactformulier https://www.marke-apeldoorn.nl/contact/ of bel ons op nummer 055-5410455.  

Sport van de maand

Sport van de maand

Sport van de maand is leuk, gezellig en gezond! Heb je al een account bij Sportstimulering of bij een andere activiteit van Accres, (Binky, Malkander of Boschbad) log dan eerst in met je reeds bestaande inloggegevens.
Zo niet maak dan hier een account aan. Wil je meedoen aan sport van de maand kies hier dan jouw favoriete sport uit. Deelnemen aan een activiteit kost eenmalig € 1,-. Dit is inschrijfgeld waarna je de hele maand mee mag doen met de activiteit. Wil je aan meer sporten deelnemen dan kan dat natuurlijk ook! Iedere sport kost slechts € 1,- per maand. Ben je toch verhinderd? Meld je dan af via sportstimulering@accres.nl. Helaas kunnen wij het inschrijfgeld niet retourneren.

Veel plezier!

Kijk alvast voor welke sporten je je kan opgeven op https://webshop.sportstimuleringapeldoorn.nl/Activities/Overview

In oktober (opgeven voor a.s. vrijdag 25 september) is het mogelijk om mee te doen met:
Tennis (TV de Maten, naast Auto Haas, Ambachtsveld 3, 7327 AZ APELDOORN, Nederland) …

Meer lezen.

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 is het thema Natuur/het Bos gestart met een gezamenlijke buurtwandeling rondom school om de verschillende bomen, bladeren, struiken en vruchten te ontdekken en onderzoeken. Aan de hand hiervan zijn we in de groepen 1, 2 en 3 druk bezig met dit thema. Hieronder informatie over wat de kinderen gaan doen en leren.

Groep 1/2
De kinderen zijn druk bezig geweest om diverse werkjes te maken passend bij het thema natuur. Deze week de boom.

We zijn bezig met de volgende onderwerpen te oefenen:

Rekenen
• groep 1: het tellen tot 10. Als dit lukt ook het tellen van voorwerpen tot 10 en bij elke tel dan één ding aanwijzen.
• groep 2: het tellen tot 20. Als dit lukt ook het tellen van voorwerpen tot 20 en bij elke tel dan één ding aanwijzen.
Taal
• groep 1: weten dat je vragen kunt stelleen over een prentenboek en antwoord geven op wie en wat vragen.
• …

Meer lezen.

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Hieronder krijgt u te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
Rekenen
- De getallen ordenen tot en met 100;
- Ik optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20; -
Voor 16 oktober tafel van 2 door elkaar opzeggen bij de juf.   

Taal
- Ik kan een woordspin maken;
- Ik kan een verhaal schrijven.
Spelling
- Ik kan woorden met 2 medeklinkers aan begin/eind schrijven zoals klomp.
- Ik kan woorden met 3 medeklinkers aan begin/eind schrijven zoals struik

Groep 5
Rekenen
- Ik kan de tafels van 3 en 6 opzeggen.
- Ik kan bij een eenvoudig patroon het spiegelbeeld tekenen.
Taal
- Ik kan de betekenis van 12 themawoorden vertellen.  
Doodnormaal = heel normaal
- Ik kan woorden met éen of meer dezelfde beginletters in alfabetische volgorde zetten.
Spelling
- Ik kan …

Meer lezen.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Wat gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 leren?

Hieronder de doelen voor de komende twee weken.

Groep 7 werkt aan de volgende doelen: 

Rekenen: 
Ik kan een breuk aflezen uit een schematische tekening of op een getallenlijn. 
Ik kan percentages aflezen en inkleuren in een cirkeldiagram of strook en eenvoudige berekeningen hiermee maken. 
Taal: 
Ik kan het werkwoordelijk gezegde aanwijzen in een zin. 
Ik kan leestekens hanteren in zinnen met de directe en indirecte rede. 
Spelling: 
Ik kan woorden met een apostrof schrijven, zoals ‘s morgens en piano's. 
Ik kan woorden schrijven met een i die klinkt als ie, zoals liter.  Werkwoordspelling: 
Ik kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijven met en v/f- en z/s-wisseling. 
Ik kan werkwoorden met stam op d in de tegenwoordige tijd correct schrijven.   

Groep 8 werkt aan de volgende doelen: 

Rekenen: 
Ik kan handig rekenen met hele- en kommagetallen. 
Ik kan schattend rekenen.  …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055