nieuwsbrief De Marke9 september 2020
Cultuurmenu Cultureel Erfgoed

Cultuurmenu Cultureel Erfgoed

In het kader van het Cultuurmenu "Cultureel Erfgoed" gaan onderstaande groepen een bezoek brengen aan Paleis het Loo.

Vrijdag 11 september Groep 4 10.00 - 11.30 uur
Dinsdag 15 september Groep 5 10.00 - 11.30 uur
Dinsdag 15 september Groep 6 12.30 -14.00 uur
Donderdag 24 september Groep 7 12.30 - 14.00 uur

Verkeersexamen voor de huidige groep 8

Verkeersexamen voor de huidige groep 8

Afgelopen schooljaar stond het fietsverkeersexamen voor groep 7 op de agenda. Wegens alle Corona maatregelen kon dat toen niet doorgaan.

Dit schooljaar kan dat wel; we zijn ingedeeld op donderdag 24 september om 10.55 uur. (inhaalmoment voor de kinderen die nu in groep 8 zitten)

Alle kinderen worden verzocht om een goed werkende fiets bij zich te hebben die dag.

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Groepen 1-2
Het schooljaar is weer gestart. Het nieuwe normaal is afscheid nemen aan het hek. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen waar ze na het weghangen en -leggen van hun spullen en handen wassen, een plekje zoeken in het speellokaal. Daar gaan ze een boekje lezen en geven op het digikeuzebord aan waar ze willen spelen.
Tijdens de dag maken de kinderen samen met de leerkracht(en) gebruik van een taallokaal en een rekenlokaal.
In het taallokaal kunnen de kinderen op dit moment spelen in de huishoek, spelletjes spelen, lezen in de leeshoek, luisteren in de luisterhoek, schrijven in de schrijfhoek en spelen met een poppenhuis, prentenboek naspelen aan de verteltafel en spelen aan de zandtafel.
In het rekenlokaal kunnen de kinderen knutselen, kleien, verven, spelletjes spelen, bouwen met grote blokken en bouwen met allerlei andere materialen (zoals: lego, duplo, K’nex etc.), spelen met de trein en diverse rekenactiviteiten in …

Meer lezen.

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Hieronder vindt u de informatie van leerteam 2. (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4

De komende 2 weken werken we aan de volgende doelen.

Doelen voor rekenen
-ik kan optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20; 
-ik kan splitsingen maken tot en met 20. 

Doelen voor spelling
-
ik kan woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven;
-ik kan woorden met drie medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven.   

Doelen voor taal:
-ik kan de themawoorden benoemen;
-ik kan zeggen wat een zelfstandig naamwoord is. 

Groep 5
De komende 2 weken werkt groep 5 aan de volgende doelen:

Rekenen
-Ik kan doortellen en terugtellen tot en met 1000 met sprongen van 1, 10 en 100;
-Ik kan de tafel van 2 en 4 opzeggen.

Taal
-Ik kan zinnen uitbreiden met zinsdelen die …

Meer lezen.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7 werkt aan de volgende doelen: 

Rekenen: 
Ik kan opgaven met drie of vier getallen handig optellen en aftrekken; 
Ik kan eenvoudige breuken aflezen uit een schematische tekening of op een getallenlijn. 
Taal: 
Ik kan verschillende woordsoorten onderscheiden in een zin (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voorzetsel); 
Ik kan leestekens hanteren in zinnen met een directe en indirecte rede.
Spelling:  
Ik kan woorden met ei of ij correct schrijven;  
Ik kan woorden met apostrof beginnend op 's of meervoud op 's correct schrijven. 
Werkwoordspelling: 
Ik kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijven; 
Ik kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijven met een stam die eindigt op f of s. 

Groep 8 werkt aan de volgende doelen: 

Rekenen: 
Ik kan kommagetallen plaatsen op de getallenlijn, en optellen en aftrekken met kommagetallen; 
Ik kan betekenis geven aan zeer grote getallen zoals een miljoen en een miljard en ik kan deze plaatsen op …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055