nieuwsbrief De Marke5 februari 2020
Nieuws van de Ouderraad

Nieuws van de Ouderraad

Invulling posten secretaris, penningmeester en voorzitter Ouderraad:
De post van Secretaris zal per direct, ad interim, worden ingevuld door Alex Nijmeijer;
Voor de post van Penningmeester was reeds Joke Hoogenboezem bereid gevonden;
Dennis van Werven is door de OR leden gevraagd voor de post van Voorzitter. Hij heeft geaccepteerd;
Er wordt z.s.m gestart met de formaliteiten voor de overdracht van Penningmeester en Voorzitter. Deze zullen tot het eind van dit schooljaar lopen. De officiële overdracht is aan het eind van dit schooljaar. Een natuurlijke overgang van beide posten wordt per direct gestart;

Carnaval Disco AANSTAANDE vrijdag 7 februari:
Dit jaar is het thema van de Disco "Carnaval". Wie komt er het leuks verkleed de koelste moves laten zien? Voor de onderbouw is de dansvloer geopend van 18:00 tot 18:45 uur. De bovenbouw kan helemaal los van 19:00 tot 20:00 uur. Let op! Leerlingen van de onderbouw dienen na afloop opgehaald te worden. Leerlingen van de bovenbouw mogen zelfstandig naar huis, als ze daar toestemming voor hebben (formulier wordt meegegeven in de klas).

Voor vragen of opmerkingen kunt u de OR mailen:
ordemarke055@gmail.com

Studiedagen, alle leerlingen vrij!

Studiedagen, alle leerlingen vrij!

Op 20 en 21 februari 2019 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. studiedagen van het personeel.

Studiedag Onderbouw

Studiedag Onderbouw

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 hebben ook 19 februari a.s. vrij i.v.m. een studiedag voor de Onderbouwleerkrachten.

Dit is de woensdag voorafgaand aan de 2 studiedagen waar alle leerlingen vrij zijn. 

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Info uit groep 1/2
Aankomende week komt er een echte kok bij ons vertellen en gaat hij iets met ons bereiden!

Doelen voor rekenen:
-het in één keer herkennen van het aantal stippen op een dobbelsteen (gr. 1)
-het sorteren van voorwerpen op basis van 1 kenmerk (gr. 1) of 2 kenmerken (gr. 2) (bv. dit is groente en is groen)
-het gebruiken van begrippen als duur/duurder/goedkoop/goedkoper (gr. 1 & 2)
-het gepast afrekenen van bedragen onder de 10 euro met 1 en/of 2 euro (gr. 1 & 2)

Doelen voor taal:
-Het voorspellen van de inhoud van een boek door naar de voorkant te kijken (gr. 1 & 2)
-Het begrijpen waar geschreven teksten voor dienen (gr. 1)
-Het herkennen en benoemen van de letter 'z' (gr. 2) Zoekt u met uw kind iets voor de letterkast?
-Het onderscheiden van woorden in een zin (bv. de kok kookt het eten. Welke woorden zitten in die zin?) (gr. 1)
-Het herkennen/lezen van de eigen naam (gr. 2)

Info uit groep 3
Lezen:
Groep 3 is gestart in kern 7.
Doelen:
-We herhalen woorden met dubbelklanken en oefenen deze in, zoals wiel, vijf, rauw, zuig etc
-We lezen en schrijven lange woorden, zoals voetbal, zeilboot etc
-We lezen woorden, zoals helm, laars, snuit, vlieg
-We leren verwijswoorden bezittelijke voornaamwoorden in verhaaltjes herkennen en toepassen, zoals hij, hem, zij, haar
-We leren Woorden met de letter Sch-, zoals schoen
-We leren woorden lezen met de -ng, zoals ring

Rekenen:
-We leren pijlsommen tot en met 20
-We leren een bedrag betalen met briefgeld van €5 en €10, en muntgeld van €1 en €2 t/m 20
-We leren tellen tot 30
-We leren splits sommen t/m 20
-We leren verliefde hart sommen (samen 10)

Woordenschat:
We leren alles over het thema restaurant.
We hebben het over wie en wat zie je in een restaurant. Wat doen ze ? Hoe gaat dat en waarmee enz. (de kok, serveerster, gasten etc.)
Na ook de eigen smaak verkend te hebben (menukaart voor het eigen restaurant maken) en de tafel netjes dekken, richten we ons deze week op de ingrediënten voeding, groenten, fruit, vlees, zuivel enz.

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4

Onderstaand de doelen waar we aankomende weken aan werken.

Doelen rekenen:
Ik kan de tafel van 5 en 10 gebruiken om sommen uit te rekenen;
Ik kan een bedrag t/m 100 euro samenstellen met munten en biljetten. Het bedrag uitrekenen met "hoeveel het kost, hoeveel ik geef en hoeveel ik terug krijg";
Bij de juf/meester tafel van 4 opzeggen voor 18 februari.

Doelen taal:
Ik kan een waar-deel aan de zin toevoegen;
Ik kan de zin inkorten.

Doelen spelling:
Ik kan woorden met au schrijven;
Ik kan woorden met ou schrijven.

Groep 5

Doelen rekenen:
- Ik kan bepalen hoeveel meter (m), decimeter (dm) of centimeter (cm) iet is in een context;
- Ik kan de oppervlakte en de omtrek bepalen van een figuur met hulp van de schaal.

Naast bovenstaande rekendoelen besteden wij in de klas aandacht aan het klokkijken: de analoge- en digitale klok. Het is fijn als dit thuis ook geoefend wordt!

Doelen taal:
- Ik kan het onderwerp van een zin vinden;
- Ik kan met een verwijswoord verwijzen naar mensen.

Technisch lezen:
- Ik kan meerlettergrepige woorden lezen met -isch-, zoals biologisch en fantastisch;
- Ik kan vloeiend lezen.

Groep 6

Doelen rekenen:
Ik kan een opgave uitrekenen met de rekenmachine;
Ik kan een getal afronden op een nabijgelegen tiental of honderdtal.

Doelen taal:
Ik kan van twee zinnen één zin maken met een voegwoord;
Ik kan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd schrijven als er jij of je voor staat.

Doelen spelling:
Ik kan samengestelde woorden correct spellen.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7
Aan de volgende doelen gaan wij werken:

Taal:
Ik kan het gezegde uit een zin halen;
Ik kan het lijdend voorwerp uit een zin halen;
Ik kan de betekenis van een onbekend woord achterhalen door de eerste drie stappen van het stappenplan ‘Onbekend woord’ uit te voeren.

Spelling:
Ik kan woorden schrijven met th die klinkt als t;
Ik kan de verleden tijd van werkwoorden schrijven;
Ik kan verkleinwoorden met –aatje, -ootje of –uutje schrijven.

Rekenen:
Ik kan rekenen met procenten;
Ik kan staartdelingen maken aan de hand van een context;
Ik kan reflecteren op mijn toets.

Groep 8
Aan de volgende doelen gaan wij werken:

Taal:
Ik leer hoe een voltooid deelwoord gevormd wordt;
Ik kan het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde vinden in een zin;
Ik kan herkennen in welke tijd een zin staat;
Ik weet wanneer ik de verwijswoorden dat, die of wat gebruik in een zin.

Spelling:
Ik leer hoe ik stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden schrijf;
Ik leer hoe ik woorden met een lange klank of een korte klank aan het eind van een klankgroep schrijf;
Ik leer hoe ik woorden met een -x- schrijf.

Werkwoordspelling:
Ik leer hoe ik zelfde klankwerkwoorden met een voorvoegsel schrijf;
Ik leer hoe ik zelfde klankwerkwoorden met een voorvoegsel en stam op een -d- of -t- schrijf;
Ik leer hoe ik het tegenwoordig deelwoord schrijf.

Rekenen:
Ik reflecteer op mijn toets;
Ik stel persoonlijke doelen; waar ga ik aan werken?;
Ik maak een plan met behulp van de juf.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055