nieuwsbrief De Marke22 januari 2020
Coda Bibliotheek Techniek

Coda Bibliotheek Dok Zuid: Techniek

Team Innovatie van CODA Bibliotheek is dit jaar gestart met een gratis wekelijkse activiteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar in bibliotheek Dok Zuid, FabLab op locatie.
Een leuke creatieve manier van techniek beleven.

Wanneer:  Elke week op maandagmiddag 15.30 uur - 17.00 uur;
Voor wie?: Voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Wat gaan we doen?: techniek, knutselen, robotica.

Doe mee met de sport- & spelactiviteiten tijdens de staking op donderdag 30 januari!

Doe mee met de sport- & spelactiviteiten tijdens de staking op donderdag 30 januari!

Op donderdag 30 januari (1e onderwijsstakingsdag) organiseert Sportstimulering een sport- en speldag in de Trainingshal Zuidbroek Laan van Omniversum 4 te Apeldoorn. Dit wordt alleen georganiseerd op de 1e stakingsdag, de donderdag. Vrijdag is er geen sportinstuif.

Voor de flyer met verdere informatie klik hier      

Oproep medewerkers luizenteam

Oproep medewerkers luizenteam

Hierbij een oproep voor nieuwe leden voor ons luizenteam. Een team van ouders controleert de kinderen na een vakantie op luis. Dit gebeurt meestal op de eerste maandag na een vakantie. De kinderen worden goed nagekeken en bij het constateren van neetjes en/of luizen worden de ouders geïnformeerd. Hoofd van ons luizenteam is Patricia Linthorst (moeder van Robin Broer).

Mocht u ons team willen versterken meldt u zich dan aan op: marke@leerplein055.nl. 

We slagen er door ons luizenteam goed in om de luizen onder controle te houden. Er wordt na iedere schoolvakantie gecontroleerd en wel op de maandag na de vakantie. Mocht het u op een andere dag beter uitkomen geef dit dan door. We kunnen hier dan rekening mee houden.
Misschien zijn er ook opa's of oma's die 4 à 5 keer per jaar willen helpen. Geef uzelf dan op! Vele handen maken licht werk.    

Sport van de maand maart 2020

Sport van de maand maart 2020

Opgeven dient u te doen voor 21 februari 2020!!!
Maak een account aan om aan te melden op: https://sportstimulering.accres.nl/account/login

Hip Hop(voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8)
Rugby (voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8)
Turnen (voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8)
Voetbal (voor de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8)

Meer info over diverse data en tijden: https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand

Voor de sport van de maand februari 2020 kunt u zich nog tot 24 januari aanmelden. Zie voor meer info op:  https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Doelen in groep 1/2
We zijn nog steeds bezig met het thema restaurant.

Doelen taal:
-het herkennen, benoemen en schrijven van de letter 'o' (wilt u met uw kind kijken voor iets met een 'o' voor op de letterkast?); 
-een probleem herkennen in een prentenboek. Een oorzaak en gevolg hiervan benoemen en een oplossing bedenken. (gr. 2); 
-op de voorkant van een boek kijken en voorspellen waar het boek over zal gaan; 
-het schrijven van woorden voor op de menukaart (gr. 2).

Doelen rekenen:
-het in één keer herkennen van het aantal stippen op een dobbelsteen (gr. 1)
-het koppelen van cijfers aan stippen op een dobbelsteen en de cijfers op de goede volgorde leggen (1 t/m 10) (gr. 2)
-het schatten van een hoeveelheid t/m 12, dit daarna neerleggen en tellen (gr. 2)

Doelen groep 3

Taal/ lezen
In kern 6 hebben we vandaag de laatste letter geleerd. Wat …

Meer lezen

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4
Rekenen
Ik kan een bedrag tot en met 2 euro samenstellen met munten;
Ik kan kwartieren, hele en halve uren aflezen. En tijdsverschil van hele en halve uren aangeven;
Ik kan + en - sommen tot en met 100;

Voor 23 januari tafel van 3 opzeggen bij juf of meester.

Taal
Ik kan zeggen wat een zin is;
Ik kan een zin maken door vragen te stellen over het werkwoord;
Ik kan een woord in klankgroepen verdelen;
Ik kan met pictogrammen woorden beter onthouden.

Voorbeeld van een zin langer maken. Eten Wie eet? Mijn broertje eet. Wat eet mijn broertje? Mijn broertje eet een broodje. Ik kan zeggen wat klankgroepen zijn. Ik kan zeggen wat een pictogram is .

Spelling
Ik kan woorden schrijven met -aai, -ooi en -oei; Ik kan woorden schrijven met aan het eind een -d;
Ik kan woorden schrijven met be- ge- en ver-. …

Meer lezen

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7
Aan de volgende doelen gaan wij werken:

Taal:
Ik kan het gezegde uit een zin halen;
Ik kan het lijdend voorwerp uit een zin halen;
Ik kan de betekenis van een onbekend woord achterhalen door de eerste drie stappen van het stappenplan ‘Onbekend woord’ uit te voeren.

Spelling:
Ik kan woorden schrijven met th die klinkt als t;
Ik kan de verleden tijd van werkwoorden schrijven;
Ik kan verkleinwoorden met –aatje, -ootje of –uutje schrijven.

Rekenen:
Ik kan rekenen met procenten;
Ik kan staartdelingen maken aan de hand van een context;
Ik kan reflecteren op mijn toets.

Groep 8
Aan de volgende doelen gaan wij werken:

Taal:
Ik leer hoe een voltooid deelwoord gevormd wordt;
Ik kan het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde vinden in een zin;
Ik kan herkennen in welke tijd een zin staat;
Ik weet wanneer ik de verwijswoorden dat, die of wat gebruik in …

Meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055