Ouderraad

woensdag 30 november 2016

De ouderraad bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, de Disco, Marke got talent, het Zomerfeest etc.). Ze organiseren de Ugchelse avondvierdaagse, teveel om op te noemen. ouderraad1

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. In de adressenlijst vindt u de namen van de leden van de OR.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het liefst wordt dat geïnd via de bank. De bijdrage bedraagt € 30 per kind. Bankrekeningnummer: Rabobank, rek nr. 1548.08.113, t.a.v. OR OBS de Marke.

E-mail OR: ordemarke055@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen via