Wat is nu eigenlijk een Leerteam?

dinsdag 19 februari 2019

In de vorige Marke Expresse stonden nieuwsberichten uit de verschillende leerteams. Maar wat doet een leerteam eigenlijk?

Onze Leerteams zijn samengesteld uit 3 groepen uit dezelfde bouw. Zo hebben wij Leerteam 1, deze bestaat uit de groep 1/2a, 1/2b en groep 3. De coördinator van dit Leerteam is meester Frank. Leerteam 2 bestaat uit groep 4, 5 en 6 en de coördinator is juf Manoek. Groep 7 en 8a en 8b vormen samen Leerteam 3 waarvan juf Susanne de coördinator is.
In een Leerteam leren de leerkrachten met en van elkaar, ook werken zij nauw samen en denken na over de leerlingen, de organisatie en het lesaanbod. De coördinatoren zorgen ervoor dat Leerteams met elkaar samenwerken, elkaar informeren en betrekken bij de dingen die op school gebeuren.

Wat betekent dit voor de leerlingen?
Het werken van Leerteams is niet alleen voor onze schoolorganisatie verrijkend. Tijdens de schoolthema’s ontwikkelen de Leerteams het lesprogramma samen en zorgen ervoor dat er regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt wordt. Leerlingen uit de verschillende groepen worden gemixt. Dit zorgt voor momenten waarop leerlingen van verschillende leeftijden met en van elkaar kunnen leren. Ze ontmoeten andere leerkrachten en krijgen een gevarieerd aanbod van lessen die een beroep doen op verschillende vaardigheden en talenten! Op onze Facebookpagina en site zijn hiervan regelmatig foto’s te zien.

Delen via