Tien minutengesprekken

zondag 27 januari 2019

In week 8 (van 19 t/m 22 februari) vinden de 10 minutengesprekken met de ouders/verzorgers plaats.
De familieavond is op dinsdag 19 februari 2019.
Uw kind krijgt een uitnodiging met tijdstip en datum mee naar huis.

 

Delen via