Schoolreizen, betaling 2019

zaterdag 23 maart 2019

Denkt u aan de betaling van de schoolreis voor 1 mei 2019?

 Groep 1 en 2 € 16.50Kleuterfeestdonderdag 27 juni 2019
 Groep 3 € 32.00Skelterboerderij Warnsvelddonderdag 13 juni 2019
 Groep 4 en 5 € 28.00Dinoland Zwollemaandag 8 juli 2019
 Groep 6 en 7 € 30.00Hellendoorndinsdag 18 juni 2019
 Groep 8 € 125.00Schoolkamp Amelandwo 19 tot  vr. 21 juni 2019
(2 nachten)

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op IBANnummer NL47 INGB 0004 7523 68 t.n.v. OR OBS De Marke te Apeldoorn, o.v.v. de naam(namen) van uw kind(eren). U mag ook contant betalen bij Vreni adm.

LET OP: dit is een ander rekeningnummer dan de betaling van het schoolfonds. (ouderbijdrage)

(Bij niet betaling kunnen leerlingen helaas niet mee en moeten ze deze dag op school blijven)
Bij betalingsproblemen kunt U contact opnemen met Inge Voncken (dir.)
Minima kunnen een vergoeding aanvragen bij de Stichting Leergeld, telnr. 085-0471774
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/doe-een-aanvraag/

Delen via