Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

dinsdag 9 april 2019

Groep 7
Schoolvoetbal
Afgelopen week hebben we meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Wat een sportieve middag hebben we beleefd. De jongens waren zelfs bijna door naar de volgende ronde. De meiden hebben het de tegenstanders erg lastig gemaakt. Goed gedaan allemaal!
Rekenen
Dit blok gaan we werken aan de volgende doelen:
– Ik kan keersommen uit een context halen en uitrekenen.
– Ik kan berekeningen maken met omtrek, oppervlakten en inhoud.
– Ik kan vermenigvuldigen met hele- en kommagetallen.
– Ik kan rekenen met verschillende maten.
Verkeersexamen
Theoretisch

Aanstaande week maken wij het theoretisch verkeersexamen. Het resultaat van dit examen én het resultaat van het praktijkexamen worden bij elkaar opgeteld. Aan de hand hiervan wordt er bepaald of er een leerling geslaagd is of niet.
Praktisch
Het praktisch verkeersexamen is donderdag 18 april.
Donderdag 18 april a.s. om 10:55 uur fietsen de kinderen naar het centrum voor het verkeersexamen.
Wij zoeken nog ouders die met ons mee willen fietsen. We zullen om 10.15 uur vertrekken en hopen rond 12.30 uur weer op school te zijn.
Helpt u ons veilig naar de plaats van bestemming te komen op deze spannende dag?
Graag uw reactie naar fzwerver@leerplein055.nl met als onderwerp ‘fietsouder’.
Oefent u de route met uw kind?
Fietscontrole verkeersexamen
Op maandag 15 april worden de fietsen gecontroleerd. In de vorige nieuwsbrief staat een link naar een format waarop gelet zal worden tijdens de controle.
Denkboek
Deze week zijn wij begonnen in het Denkboek. In het Denkboek wordt stilgestaan bij 4 en 5 mei. De leerlingen gaan leren wat deze twee dagen precies betekenen.

Groep 8
Komende week komen o.a. de volgende doelen aan bod. Op 16 en 17 april is er de Cito eindtoets.
Rekenen
Veel gaat het deze week om herhalingen van wat er de afgelopen weken is behandeld:
· Ik kan de oppervlakte, omtrek en inhoud berekenen.
· Ik kan de omtrek en oppervlakte van een cirkel berekenen.
· Ik kan met verschillende gewichtsmaten rekenen.
· Ik kan inhoudsmaten en gewichtsmaten omrekenen.
· Ik kan rekenen met voorrangsregels.
Spelling
Veel gaat het deze week om herhalingen van de afgelopen weken.
* Ik kan woorden die eindigen op -tie waarin de t klinkt als (t)s correct schrijven. Bijvoorbeeld: vakantie.
* Ik kan woorden met een trema correct schrijven. Bijvoorbeeld: kopiëren.
* Ik kan woorden waarbij je een /t/ hoort maar een th schrijft correct schrijven. Bijvoorbeeld: thema.
* Ik kan de Engelse en de Franse leenwoorden benoemen
Spelling werkwoorden
Veel gaat het deze week om herhalingen van de afgelopen weken.
* Ik kan werkwoorden in een zin op de juiste manier schrijven door goed te kijken naar de zin.
* Ik kan werkwoorden in de verleden tijd correct schrijven.
* Ik kan de werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd correct schrijven.
* Ik kan de werkwoorden in de voltooid verleden tijd correct schrijven.
Begrijpend lezen
Veel gaat het deze week om herhalingen van de afgelopen weken.
* Ik kan verbanden tussen zinnen herkennen aan de hand van signaalwoorden.
* Ik kan relaties tussen tekstgedeelten herkennen.
* Ik kan de hoofdgedachte, het thema en het doel uit een tekst halen.
IMC basis
Met IMC zijn de kinderen bezig met het thema “politiek”. Aankomende week gaan de kinderen hun partij presenteren en gaan de kinderen ook debatteren over een stelling.
Cito
De Cito eindtoets is op 16 en 17 april 2019.
Het is toegestaan om een kauwgom te nuttigen voordat de cito begint.
Tijdens de Cito is dit niet toegestaan.
Verstandig is wel om een flesje water mee te laten nemen.
Graag afspraken m.b.t. tandartsbezoek, orthodontist etc. niet tijdens de Cito’s plannen!
Musical
Na de Cito gaan we bezig met de musical. Groep 8a houdt de musical op 15 juli en groep 8b op 16 juli. (dit is anders dan op de kalender)

Delen via