Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

dinsdag 26 maart 2019

Groep 7
Schoolvoetbal
Afgelopen week zijn we begonnen met trainen voor het schoolvoetbal. Alle deelnemers hebben zich van zijn/haar goede kant laten zien. Wat een fanatieke trainingen!
Rekenen
Deze week sluiten we een hoofdstuk af waarbij we gewerkt hebben met de volgende doelen:
– Ik kan cijferend- en handig rekenen.
– Ik kan gegevens uit een grafiek halen en vergelijken.
– Ik kan berekeningen maken met maten zoals omtrek, oppervlakte en inhoud.
– Ik kan rekensommen uit een context halen en uitrekenen.
Geschiedenis
Ook sluiten wij deze week een hoofdstuk van geschiedenis af waarbij we veel geleerd hebben over het oude Rome. Zo weten wij bijvoorbeeld dat Romulus en Remus de stad hebben opgericht, welke goden de Romeinen allemaal vereerden, wie Julius Caesar was en hoe de Romeinen leefden.
Verkeer
De leerlingen hebben huiswerk meegekregen voor verkeer ter voorbereiding van het verkeersexamen. Het huiswerk is een boekje met daarin de verkeersafspraken. Het boekje wordt ook op school besproken, maar het zou ook ten goede komen wanneer u samen met uw kind de afspraken in het verkeer doorneemt. Wij raden aan om thuis te oefenen op examen.vvn.nl/oefenen. Belangrijk zijn de thema’s voorrang en fietsen in de stad.
Fietskeuring
Bij het afleggen van een fietsexamen hoort ook een veilige fiets. Wij organiseren daarom op maandag 15 april op school een controle. Klik hier voor het formulier fietscontrole.

Groep 8
Deze twee weken komen o.a. de volgende doelen aan bod:
Rekenen
* Ik kan de oppervlakte, omtrek en inhoud berekenen.
* Ik kan met verschillende gewichtsmaten rekenen.
* Ik kan inhoudsmaten en gewichtsmaten omrekenen.
Spelling
* Ik kan woorden die eindigen op -tie waarin de t klinkt als (t)s correct schrijven. Bijvoorbeeld: vakantie.
* Ik kan woorden met een trema correct schrijven. Bijvoorbeeld: kopiëren.
* Ik kan woorden waarbij je een /t/ hoort maar een th schrijft correct schrijven. Bijvoorbeeld: thema.
Spelling werkwoorden
* Ik kan werkwoorden in de verleden tijd correct schrijven.
* Ik kan de werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd correct schrijven.
* Ik kan de werkwoorden in de voltooid verleden tijd correct schrijven.
Begrijpend lezen
* Ik kan verbanden tussen zinnen herkennen aan de hand van signaalwoorden.
* Ik kan relaties tussen tekstgedeelten herkennen.
* Ik kan de hoofdgedachte, het thema en het doel uit een tekst halen.

Met IMC zijn de kinderen bezig met het thema recht. Aankomende week komen twee rechters bij ons op bezoek om ons meer over hun vakgebied te vertellen.
In de lessen van de Vreedzame School komt het thema ‘gevoelens’ aan bod. We gaan het o.a. hebben over gevoelens uiten, verliefd zijn, verkering en relaties, ‘nee’ durven/kunnen zeggen en onderwerpen zoals lief doen tegen elkaar.

Delen via