Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

dinsdag 9 april 2019

Groep 4
In groep 4 is het bolgewas uitgekomen. Het waren narcissen! Maar liefst zeven kinderen hadden dit voorspeld. Ondanks de goede zorgen is de narcis helaas bijna uitgebloeid en zal de plant binnenkort in de groencontainer verdwijnen. De Yucca staat nog steeds, dus we hebben goede hoop dat de plant het gaat redden!

We rekenen wat af in groep 4. De tafels blijven natuurlijk belangrijk. Wat schrokken we vorige week toen er ineens ‘2 x 8’ in ons rekenboek stond! Wij hebben de tafel van 8 toch nog niet gehad? Gelukkig hebben we geleerd dat je een keer-som gewoon om mag draaien. Met een mooi woord heet dat ‘verwisseleigenschap’. En dus staat er dan ineens 8 x 2. En dat kunnen we natuurlijk wel! Wat zijn we toch slim samen…

Op vrijdag hebben we van stokken die tijdens de herfstwandeling verzameld zijn ‘stokdieren’ gemaakt. Hele vrolijke beesten allemaal in de mooiste kleuren. Sommige kinderen hebben hun stokdier zelfs een naam gegeven!

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5
Vorige week heeft groep 5 samen met groep 6 deelgenomen aan de actie ‘Apeldoorn Rein’. Hierbij hebben we bijna 15 kilo afval opgehaald. Willen jullie er ook voor zorgen dat Apeldoorn schoon blijft? Zorg er dan voor dat afval in de prullenbak terecht komt en niet op straat!

De komende twee weken werken we in de klas aan de volgende doelen:
Rekenen: Ik kan vermenigvuldigingen van het type 3×20 en 3×24 uitrekenen.
Taal: Ik kan de ik-vorm van een werkwoord maken. Bijvoorbeeld: fietsen, ik fiets.
Spelling: Ik kan woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden correct schrijven, zoals kasteel. Hierbij passen we de volgende regel toe: als ik het woord hak en ik hoor aan het eind van de klankgroep een medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Kas-teel: je hoort kas. De s (laatste klank van de klankgroep) is een medeklinker, dus schrijf ik het woord zoals ik het hoor > kasteel.

Op maandag 6 mei is er een kijkles bij het stijldansen. Dit betekent dat de ouders van de kinderen uit groep 5 (en 6) dan mogen kijken tijdens de les. De les van groep 5 begint om 11:20u en duurt tot ongeveer 12:05u. U bent er toch ook bij?

Groep 6
Vorige week hebben de groepen vijf en zes deelgenomen aan de week van Apeldoorn Schoon. Foto’s hiervan zijn te zien op de facebookpagina en de website van De Marke! Als vervolg hierop heeft groep zes aanstaande donderdag een buitenles over natuurlijk afval. Deze buitenles gaat plaatsvinden in het matenpark.

Voor de aanstaande twee weken staan er weer nieuwe doelen op het programma.
REKENEN
Met rekenen gaan we bezig met de volgende doelen;
– ik kan cijferend optellen tot en met 1000,
– ik kan de kommanotatie gebruiken en
– ik kan in een geldsom bepalen wat voor bedrag ik overhoud.
TAAL
Met taal zijn we begonnen aan thema 6. Dit thema gaat over lichaamstaal. De eerste twaalf themawoorden hebben we al geleerd.
Daarnaast gaan we bezig met de volgende doelen:
– Ik kan een afleiding vinden in de zin;
– ik kan het verschil tussen een enkelvoudige en meervoudige zin benoemen.
STIJLDANSEN
Op maandag 6 mei is er een kijkles bij het stijldansen. Dit betekent dat de ouders van de kinderen uit groep 6 (en 5) dan mogen kijken tijdens de les (in de gymzaal aan het Edelenveld).
De les van groep 6 begint om 10:30 uur en duurt tot ongeveer 11:15 uur. U bent er toch ook bij?

Delen via