Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

woensdag 19 juni 2019

Groep 4
In groep 4 beleven de kinderen veel plezier aan het project en groeit Afrika in de klas. Er zijn al heel wat raadsels opgelost, zoals ‘ Wat is de parel van Afrika? (Oeganda)
In het Oegandees hebben we leren tellen.
Ik ben heel groot, maar ik ben bang voor mieren ( Olifant)
Het is vierkant en het ligt in het zand ( piramide)

De komende periode werken we aan de volgende doelen:
Rekenen
Ik kan delen en vermenigvuldigen met elkaar verbinden
Ik kan een optel of aftel opgave uitrekenen door handig te rekenen
Spelling
Ik kan woorden schrijven die op het eind een d hebben en als een t klinkt
Ik kan woorden schrijven met gesloten lettergreep zoals pennen.
Ik kan woorden schrijven met open lettergreep zoals jager
Taal
Ik kan de volgorde van zinsdelen veranderen in een zin.
Ik kan zinnen langer maken.
Ik kan een zin vormen van 3 woorden
Ik kan voorzetsels benoemen.
Groep 5
Het schoolthema ‘Naar een ander land’ is in volle gang. Inmiddels is er in onze klas van alles te vinden over Zuid-Amerika. Deze week staat in het teken van het land Suriname.

In de klas werken wij de komende weken aan de volgende doelen:
– Ik kan geld optellen met 2 cijfers achter de komma tot en met 100 euro (rekenen).
– Ik kan de werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ vervoegen en toepassen (taal).
– Ik kan woorden waarbij de s in een z verandert correct schrijven, zoals huis – huizen (spelling).
Groep 6
We zijn hard aan het werk met het schoolthema ‘Naar een ander land’. De thematafel is goed gevuld en we kennen zelfs de landen in Azië al! Ook hebben we onze naam in het Chinees geschreven.

In de klas werken wij de komende weken aan de volgende doelen:
– Ik kan twee geldbedragen cijferend optellen. (rekenen).
– Ik kan persoonlijke voornaamwoorden herkennen en benoemen in de zin. (taal)
– Ik kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd correct spellen. (spelling).

Delen via