Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

woensdag 4 september 2019

Groep 4
Het schooljaar is weer gestart. Welkom in groep 4. We hebben er zin in.
Via de mail en Marke Express hou ik u op de hoogte.
In de groep zijn we bezig elkaar eerst te leren kennen. We doen spelletjes, opdrachten en Energizer.

Doelen voor rekenen komende periode:
Ik kan optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20
Ik kan splitsingen maken tot en met 20
Doelen voor spelling
– ik kan woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven
– ik kan woorden met drie medeklinkers aan het begin en /of eind schrijven
Doelen voor taal:
– ik kan de themawoorden benoemen
– ik kan zeggen wat een zelfstandig naamwoord is.
– ik kan zeggen wat een lidwoord is.
– ik kan in een tekst aangeven wat de inleiding, kern en slot is.

Mocht u vragen hebben, kom gerust langs!
Ant Anema
Christian Kluft
Leerkrachten groep 4

Groep 5
Het nieuwe schooljaar zijn we in groep 5 gestart met het motto: ‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’. De afgelopen dagen zijn we al druk bezig geweest met het versieren van potten die we dinsdag gevuld hebben met aarde. In de aarde hebben we zaadjes gestopt die we de komende weken aandacht zullen geven in de hoop dat er iets eetbaars uitgroeit. Wordt vervolgd dus!

De komende periode werken we aan de volgende doelen:
Ik kan doortellen en terugtellen tot en met 1000 (rekenen).
Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten op basis van de eerste 2 letters, aap-agente (taal).
Ik kan woorden met de -ng- correct schrijven, zoals tong (spelling).

Met vriendelijke groet,
Dorien de Haan
Leerkracht groep 5

Groep 6
We zijn het schooljaar fijn gestart! De komende twee weken zijn we druk bezig met de vreedzame school. Bijna iedere dag doen we een les over groepsvorming. Wat zijn regels in onze groep, welke afspraken willen we maken, welke taakjes willen we enz. Het thema we horen bij elkaar staat deze twee weken centraal.

De komende periode werken we aan de volgende doelen:
Ik kan plussommen maken in een HTE schema (rekenen).
Ik kan handig vermenigvuldigen met de verdeelregel (rekenen).
Ik kan verschillende woordsoorten onderscheidden (taal).
Ik kan de stam van een werkwoord herkennen (taal)

Met vriendelijke groeten,
Manoek van Pomp
Leerkracht groep 6

 

Delen via