Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

dinsdag 17 september 2019

Groep 4
De kinderen hebben heerlijk genoten van het openingsontbijt. Meester Christian had gezellig zijn gitaar mee. Het opzegversje van de kinderen was: “Leren met plezier, welkom in groep 4”.
Ze hebben een gymles gehad van het Jong Oranje Volleybal team. Geweldig vonden ze het!

Rekendoelen:
-ik kan getallen ordenen van klein naar groot tot en met 100
-ik kan + en – sommen maken tot en met 20
-ik kan huppen op de getallenlijn maken met geldbedragen.
-ik kan getallen op de goede plek aan de getallenlijn maken.
Doelen voor spelling:
-ik kan woorden met twee medeklinkers aan het begin en/ of eind schrijven
-ik kan woorden met drie medeklinkers aan het begin en / of eind schrijven
Doelen voor taal:
-ik kan de themawoorden benoemen
-ik kan zeggen wat een zelfstandig naamwoord id.
-ik kan zeggen wat een lidwoord is.
-ik kan in een tekst aangeven wat de inleiding, kern en slot is.

Groep 5
De eerste schoolweken zitten er alweer op en dit betekent dat we ook weer gaan beginnen met de eerste toetsen! Woensdag 25 september is de eerste taaltoets. De themawoorden zijn mee naar huis gegaan, deze kunnen alvast geoefend worden.

Verder werken we in de klas aan de volgende doelen:
Ik kan woorden met -aai, -ooi en -oei correct schrijven, zoals haai, kooi en boei (spelling).
Ik kan eenvoudige Engelse leenwoorden lezen, zoals team, goal en goal (technisch lezen).
Ik kan de som uit een contextsom halen en deze oplossen (rekenen).

Groep 6
Maandag 9 september jl. hebben wij een presentatie en een clinic van het Jong Oranje Volleybal team gehad. Foto’s hiervan zijn te zien op de facebooksite van de school.

Rekendoelen:
-ik kan deelsommen t/m 100 zonder rest uitrekenen.
-ik kan de begrippen; de helft, een derde, een vierde en een kwart toepassen bij een concrete situatie.

Taaldoelen:
-ik kan de persoonsvorm vinden door middel van de vraagproef.
-ik kan de juiste leestekens benoemen en gebruiken.

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de groepen 4, 5 en 6

Delen via