Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

woensdag 7 oktober 2020

Hieronder krijgt u weer te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
Doelen rekenen
– Ik kan hele tientallen aanvullen t/m 100
– Ik kan verdubbelen en tellen met huppen van 2
– Vóór 16 oktober tafel van 2 opzeggen bij juf/meester
– Vóór 20 november tafel van 5 opzeggen bij juf/meester
Doelen taal
– Ik kan zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en samenstelling opnoemen.
– Ik het werkwoord benoemen.
Doel spelling
– Ik kan woorden met v/f schrijven
Groep 5
Rekenen:
Ik kan digitale kloktijden aangeven op een analoge klok (tot eenheden van vijf minuten).
Ik kan digitale tijden rangschikken van vroeg naar laat.
Ik kan aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort.
Taal:
Ik kan zinnen aan elkaar koppelen met behulp van (nevenschikkende) voegwoorden. En, maar, of, want.
Ik kan het verkleinwoord gebruiken.
Spelling:
Ik kan woorden met -cht en -ch correct schrijven.
Groep 6
Doelen rekenen
– Ik kan vermenigvuldigen t/m 100.
– Ik kan werken met een verhoudingstabel.
Doelen taal
– Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm vinden in de zin d.m.v. de getalsproef.
– Ik kan verschillende afkortingen benoemen en gebruiken.
Doelen spelling
– Ik kan woorden met au/ou correct spellen.
– Ik kan woorden waarbij de f verandert in een v correct spellen.

Delen via