Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

woensdag 25 november 2020

Hieronder krijgt u weer te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
We zijn bezig met het thema wonen en Sinterklaas
In de klas hebben we een architectenbureau waar plattegronden ontworpen worden tijdens de rekenles met cm meten. En we hebben een kleine zandtafel waar het droomhuis neergezet kan worden waarbij woorden zoals “de fundering, het droomhuis en in aanbouw” gebruikt worden tijdens het spel.
Doelen rekenen
  • Ik kan nauwkeurig met cm meten;
  • Ik kan een getal plaatsen op de getallenlijn en aangeven tussen welke 10-tallen dat getal ligt;
  • Vóór 18 december tafel van 5.
Doelen taal
  • Ik kan het verschil tussen klinkers en medeklinkers noemen;
  • Ik kan het bijvoeglijk naamwoord uit de zin noemen.
Doelen spelling
  • Ik kan woorden met -ng schrijven;
  • ik kan woorden met -nk schrijven.
Groep 5
Rekenen
Ik kan optellen en aftrekken rond een honderdgetal tot en met 1000.
Ik kan de tafels van 7 en 8 opzeggen.
Taal
Ik kan woorden sorteren in een woordkast op basis van één of meer eigenschappen.
Ik kan een routebeschrijving schrijven.
Spelling
Ik kan woorden met -ig correct schrijven, zoals grappig.
Ik kan woorden met -lijk correct schrijven, zoals vrolijk.
Groep 6
Rekenen
Ik kan binnen een context een deel van een geheel bepalen.
Ik kan een passende breuknotatie noteren.
Taal
Ik het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik uitleggen.
Ik kan samenwerken aan taaldoelen.
Spelling
Ik kan verkleinwoorden maken.

Delen via