Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

dinsdag 9 april 2019

Nieuws uit de groepen 1/2

Dierentuin/kinderboerderij
In de groepen 1/2 hebben we hard gewerkt aan het thema “dierentuin”. Na een leuk bezoek aan de kinderboerderij zijn we nu bezig in de hal een boerderij te maken. Ouders die hebben gereden van en naar de kinderboerderij en hebben geholpen bedankt!
Rekenen
De doelen die we daarbij hebben op het gebied van rekenen hebben te maken met het synchroon tellen. Voor groep 1 is dit tot en met 10 en weer terug. Voor groep 2 is dit tot en met 20. Ook zijn we bezig met de woorden veel, weinig, meer, minder, meeste, minste, etc.
Taal
De doelen die we daarbij hebben op het gebied van taal hebben te maken met het beschrijven van voorwerpen en situaties en met het maken van langere zinnen met woorden erin als: omdat, want en maar. Ook gaan we oefenen met logo’s en picogrammen te herkennen die bij de dierentuin en de boerderij horen en leren de kinderen duidelijk het verschil tussen lezen en schrijven te benoemen.

Nieuws uit groep 3
Rekenen
Op het gebied van rekenen werken we aan de volgende doelen:

– Ik kan gebruik maken van bijna-dubbelen bij het uitrekenen tot en met 20.

– Ik kan een opteltabel invullen en optellingen tot en met 20 “handig” uitrekenen.

– Ik kan rekenzinnen van het type 10+10+10+3 en 10+10-2 verbinden met een notatie op een lege getallenlijn.
Taal

Op het gebied van taal zijn we vooral bezig met de herhaling van kern 9. Dit houdt in dat we veel woorden oefenen om te lezen met be- en ge- aan het begin. Je hoort een ‘u’, maar je leest een ‘e’.

 

Delen via