Kerstdiner, alle leerlingen ’s middags vrij

donderdag 29 november 2018

Volgende week donderdag 20 december 2018 hebben wij onze jaarlijkse kerstviering. Elke groep zingt een leuk lied en daarna wordt er gedineerd. Ons eigen kerstkoor o.l.v. mevrouw Fried Zwerver zal ook optredens verzorgen.
Ouders/verzorgers maken de heerlijkste gerechtjes voor in de groep. Dit wordt dan opgesteld als een kerstbuffet. Wilt u wat maken, geef dit dan door aan de leerkracht of schrijf het in een van de “kerstballen” op de deur van de groep. Het kerstfeest begint om 16.45 uur en eindigt om ± 18.45 uur.

Wilt u donderdag 20 december uw gerecht om 16.30 uur op school komen brengen?

Kleuters: via eigen kleuterplein.
Groep 3: via schoolingang, kleine plein, naast groep 3, afleveren in gr. 3
Groep 4: via schoolingang, kleine plein, naast groep 3, afleveren in gr. 4
Groep 5: via schoolingang, kleine plein, naast groep 4 (Ingang BSO) afleveren in gr. 5
Groep 6: via hoofdingang (grote plein), afleveren in groep 6
Groep 7: via hoofdingang (grote plein), afleveren in groep 7
Groepen 8: via hoofdingang, (grote plein) afleveren in groep 8a of 8b.

I.v.m. de voorstelling van en voor de kinderen die om 16.45 uur begint, verzoeken wij u vriendelijk om meteen na het brengen van de gerechten de school te verlaten, zodat alles op tijd kan beginnen. Als u wilt dat uw gerecht warm blijft, kunt u dan zelf voor een rechaud zorgen? Op school zijn deze helaas niet aanwezig. Einde ± 18.45 uur.

Tijdens het kerstdiner van de leerlingen organiseert onze Ouderraad dit jaar voor de eerste keer een kerstmarkt. De opbrengst van deze kerstmarkt komt ten goede aan de leerlingen.
Ouders kunnen (tijdens de kerstmarkt of erna samen met hun kinderen) de bestelde kerstkransjes en het bestelformulier ophalen. (uitlevering in de gymzaal van de kleuters) Het, in de kerstvakantie, ingezamelde geld van de verkochte kerstkransjes kan dan in de eerste schoolweek 2019 door de leerlingen worden meegenomen naar school.

De kleuters kunnen worden opgehaald bij de zijdeuren van de groep (dus niet bij de kleuteringang). Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen worden opgehaald bij de hoofdingang (grote plein) Als er kinderen zijn die alleen naar huis mogen dan graag brief met handtekening van ouders meegeven a.u.b.

De leerlingen zijn 20 december a.s. ’s middags vrij.

 

Delen via