Invallers tekort!

vrijdag 9 februari 2018

Zoals u ook in de landelijke media kunt lezen, wordt het lerarentekort steeds prangender. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms genoodzaakt tot creatieve oplossingen om te voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor een groep. U kunt dan denken aan extra inzet parttime-leerkracht, het verdelen van kinderen over andere groepen etc. Het zal duidelijk zijn dat dit type oplossingen slechts beperkt houdbaar zijn omdat daarmee de schoolorganisatie onevenredig wordt belast.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor de problematiek van het lerarentekort bij de landelijke overheid. Daarnaast onderzoekt Leerplein055 aansluiting bij een groter samenwerkingsverband als het gaat om de beschikbaarheid van invalleerkrachten voor de Leerplein055-basisscholen. 

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, is dit de enige oplossing. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt. 

Wij zijn ook verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het lerarentekort op al haar scholen kan monitoren. 
Inge Voncken

Delen via