IMC basis

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen; het zijn de basale vaardigheden die van oudsher centraal staan in het reguliere basisonderwijs, en die bepalend geacht worden voor een succesvolle verdere (school)carrière. Maar inmiddels groeit het besef dat de zelfontwikkeling van een kind en de keuzes voor later ook in sterke mate bepaald worden door andere eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, durf en motivatie. Want in onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het belangrijk om op jonge leeftijd al te weten wat je graag doet of juist niet.

Daarvoor moet een kind ervaringen opdoen. Dingen zien, doen en horen. Maar wat als er in de omgeving weinig is om te ervaren, of de juiste personen ontbreken om vragen aan te stellen? Dan komt de maatschappij in de klas: IMC Basis.

Missie
IMC Basis bereidt jongeren voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vak experts (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de jongeren, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en stimuleren hen om lef te hebben hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot veertien jaar wordt zo de basis gelegd om gemotiveerd in het leven te staan.

Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen. In principe is er geen grens aan de groei. Topopleidingen en topfuncties zijn per definitie slechts voor een kleine groep weggelegd. Maar iedereen, van elke afkomst en overal ter wereld, kan motivatie voor een maatschappelijke rol vinden, mits men daar psychologisch en sociaal op wordt voorbereid.

IMC Basis stelt motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen). IMC Basis kenmerkt zich dan ook door meedoen (in plaats van ‘leren over’).

Doelstellingen
Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:
➢ Toekomstperspectieven: de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed geïnformeerd in het leven.
➢ Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan sterker zelfvertrouwen.
➢ Verbondenheid: de leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Doelgroep
IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma in eerste instantie aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.

IMC Basis in het kort

➢ IMC Basis wordt binnen het programma van de school aangeboden, aan groep 7 en 8 gedurende drie uur per week. Bevlogen professionals vertellen in de les over hun vak en delen hun enthousiasme met de leerlingen.
➢ Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.
➢ IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
➢ Bedrijven en organisaties worden geïnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.
➢ IMC Basis wordt aanbevolen en ondersteund door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.

 

Delen via