nieuwsbrief De Marke17 mei 2017
Avondvierdaagse 2017

Avondvierdaagse 2017

Heel veel leerlingen en ouders lopen de Ugchelse Avondvierdaagse dit jaar van 16-05 t/m 19-05-2017. De brief met daarin nog alle informatie vindt u op onderstaande link. Wij wensen jullie allen nog veel wandelplezier!

Avondvierdaagse2017

 

Betaling schoolreizen 2017

Betaling schoolreizen 2017

Bestemd voor ouders die nog niet betaald hebben en geen uitstel van betaling hebben aangevraagd. Zou u z.s.m. het schoolreisgeld willen overmaken a.u.b.?

De kosten, per kind, bedragen:

Groep 1 en 2      -  € 16.50

Groep 3              -  € 33.00

Groep 4 + 5       -  € 25.00

Groep 6 + 7       -  € 33.00

Groep 8              - €120.00

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op IBANnummer NL47 INGB 0004 7523 68 t.n.v. OBS De Marke te Apeldoorn, o.v.v. de naam(namen) van uw kind(eren). U mag ook contant betalen bij Vreni adm.

LET OP: dit is een ander rekeningnummer dan de betaling van het schoolfonds. (ouderbijdrage)

(Bij niet betaling kunnen leerlingen helaas niet mee en moeten ze deze dag op school blijven)
Bij betalingsproblemen kunt U contact opnemen met Inge Voncken dir.
Minima kunnen een vergoeding aanvragen bij de Stichting Leergeld, telnr. 0612675159.

 

Leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij!

Leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij!

Aanstaande vrijdag 19 mei 2017 zijn de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.

 

Luizenteam/Luizencoördinator (oproep)

Luizenteam/Luizencoördinator (oproep)

Hierbij doen we een oproep voor nieuwe luizenmoeders, vaders, opa's of oma's om ons "luizenteam" van enthousiaste vrijwilligers te versterken. Elke maandagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd. Soms als er tussendoor een melding komt, worden er mensen van dit team benaderd of ze kunnen helpen om even die klas na te kijken. Tevens zijn wij op zoek naar een coördinator van ons luizenteam. Momenteel is dat Suzanne Smit (moeder van Keyon). Te zijner tijd stopt zij hiermee en ze wil graag iemand inwerken die dit van haar kan overnemen. Voor beide oproepen geldt, kun u helpen geef dit dan even aan Vreni (administratie) door.

 

Oproep kandidaten GMR

Oproep kandidaten GMR

D.m.v. onderstaande link verwijzen wij u naar een brief van Leerplein055 waarin een oproep wordt gedaan voor kandidaten voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Leerplein055.

Oproep kandidaten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Leerplein055  

 

Vrije dagen

Vrije dagen

De leerlingen hebben van 25 mei  t/m 28 mei 2017 vrij. Dit i.v.m. met Hemelvaart. De vrijdag na Hemelvaart is een extra vrije dag zodat we een lang weekend hebben.

 

Zeskamp, georganiseerd door Buurtraad de Velden

Zeskamp, georganiseerd door Buurtraad de Velden

Zet het vast op de kalender:

Buurtkids de Velden organiseert een zeskamp voor basisschool leerlingen.

Durf jij het aan om samen met je vriendjes of vriendinnetjes de uitdaging aan te gaan, meld je nu dan aan!

Datum: 8 juli 2017
Locatie: sportveld bij basisschool de Marke
Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Leeftijd: 6 jaar t/m 13 jaar

Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Aanmelden kan via Buurtkids@outlook.com

Bijdrage voor deze activiteit is € 1.00 per persoon.

Deze activiteit wordt medemogelijk gemaakt door Buurtkids de Velden, Stimenz, Buurtraad de Velden, Woonmensen en HBV wij zijn.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055